PuL - personuppgiftslagen

Skydd för den personliga integriteten. När du skapar ett konto på SpeedFeed samtycker du till att SpeedLedger AB som driver SpeedFeed behandlar dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204 PuL) samt annan tillämplig lagstiftning.

Om PuL

Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med att du skapar ett konto på SpeedFeed som till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, e-postadress. Samtycket gäller till dess att du antingen själv återkallar ditt samtycke.

Lagring av uppgifter

Det är du själv som avgör om du vill lämna uppgifter till oss och därmed skapa ett konto på SpeedFeed. Vi uppmanar dig att på enbart uppge uppdaterade uppgifter så att vi har korrekt information.

Du har rätt att korrigera alla lagrade uppgifter som hänför till dig som person. Du har även rätt att gratis och en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Ansökan skickas till Speedledger AB. Ansökan ska göras skriftligt på papper och ska vara undertecknad av den som söker, utdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Lagringen av personuppgifter kommer att gälla tills tjänsten avslutats enligt Speedledgers Personuppgiftspolicy.

Vad används uppgifterna till?

SpeedFeed som drivs av SpeedLedger AB samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att skapa ett konto för dig på SpeedFeed. Dina personuppgifter behandlas av behöriga medarbetare.


Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (PuL) finns för att skydda den personliga integriteten när det gäller lagring och behandling av personuppgifter.

Jag samtycker vid en ansökan till att Speedledger AB behandlar mina personuppgifter i enlighet med vad som ovan beskrivits.

Kontaktperson

Personuppgiftsansvarig

Speedledger AB organisationsnummer 556398-4904

Spannmålsgatan 19, 411 05 Göteborg.